Category: Temel Java

Final Yapılar

Javadaki bir başka anahtar sözcük olan final, tıpkı static sözcüğü gibi, bir sınıfla, methodla, değişkenle veya bir field ile kullanabilen bir sözcüktür. Bu anahtar sözcük kullanılarak yapılan bir tanım sonradan değiştirilemez. Yani o tanım artık finalize edilmiş bir tanımdır. Buradaki “tanım” sözcüğü kapsamı geniş şekilde kullanılmıştır. Zira değişken, method ve sınıflarda tanımın finalize olması konuşma […]

Static Yapılar

Static anahtar sözcüğü javada bir sınıfla, methodla, değişkenle veya blokla kullanılabilmektedir. Static üyeler sınıftan yaratılmış bir instance yerine, o sınıfın kendisine ait yapılardır. Diğer bir ifade ile, static üyeleri kullanmak için o sınıftan bir instance yaratmaya ihtiyaç yoktur. Bu da static üyelerin, o sınıfa ait bütün instancelarda değerinin veya işleyişinin aynı kalması anlamına gelmektedir. Static […]

Abstract Yapılar

Soyutlama (Abstraction) kavramı, fiziki yapılardan ziyade fikirlerle uğraşmaktır. Interface yazımızla bu kavrama giriş yapmış ve çok biçimlilikten söz ederek nesneye yönelik programlamanın iyi öğrenilebilmesi için özel olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğine de değinmiştik. Soyutlamada interfaceler ile birlikte bize yardımcı olan abstract yapılar bu yazımızın konusu olacak. Bu yazımızda 12 – Abstraction isimli bir proje yaratıp […]

Interface (Arayüz)

Javada soyutlama eylemini gerçekleştirmek için kullanılabilecek en güçlü gereçlerden bir tanesi interface ismindeki yapılardır. Interfaceler, yani arayüzler, bir anlamda şemalardır. Binalardan oluşmuş bir site düşünün. Bu sitede farklı tipte daireler ve farklı tipte binalar olsun. Varsayalım ki x sayıda daire tipi ve y sayıda bina tipi mevcut olsun. Bir inşaat işinde, tahmin edersiniz ki, bu […]

Overload ve Override

Bu yazımızda overlad ve override kavramlarına değineceğiz. Bu kavramlar varolan methodların çalışma şeklini değiştirmek veya methodun alternatif şekillerde çalışabilmesini sağlamak üzere kullanılmaktadır. Overload Bunun için bir fabrika örneği üzerinden ilerleyelim. Varsayalım ki bu fabrikada bir üretim hattımız olsun. Hattın üzerinde ise montaj yapan bir robot platformu olsun. Fabrikamızın ilk kuruluşunda montaj hattına belirli nitelikleri olan […]

Paket Yapıları

Javada, paketler, bir grup alakalı veya benzer sınıfları gruplamak için kullanılan yapılardır. Bunları tıpkı dizinler (klasör, folder) gibi düşünebilirsiniz. Aslında dizinlerden öte bir kabiliyete sahiptirler. Daha evvel erişim düzenleyiciler başlığında bahsettiğimiz bu kabiliyeti, bu yazımızda detaylandıracağız. Paketler, ayrıca, benzer isimli ancak farklı görevleri yürüten elemanların da birbirinden ayrılmasını sağlar. Bu noktada paketlerin temel fonksiyonunun, çok […]

Miras Kavramı – II (Inheritance)

Bir önceki yazımız ile javada miras kavramına giriş yapmıştık. Bu yazımızla bu konuya devam edeceğiz. Önceki yazımızda bulunan diagramı tekrar hatırlayalım ve bu diagram üzerinden örneklerimizi genişletmeye devam edelim. Bundan önce, bu diyagramın sol tarafını (Yukarıdan aşağıya doğru bunu özetlersek; Vehicle, Car ve Ferrari sınıflarını) kodlamıştık. Bununla birlikte Williams, F2004 ve FW26 sınıflarını da kodlayarak […]

Miras Kavramı – I (Inheritance )

Nesneye yönelik programlamanın temellerinden olan miras kavramına bu yazımızla giriş yapacağız. Miras kavramı bir sınıfın, diğer bir sınıfın özelliklerini alabilmesine olanak veren bir mekanizmadır. Tıpkı bir çocuğun yetişmesi esnasında anne ve babasından öğrendiklerini kullanabilmesi gibi, bir java sınıfı da başka bir sınıfın methodlarını, fieldlarını kendisi için kullanabilir. Ayrıca üzerine kendine ait yeni fonksiyonaliteler ekleyebilir. Aynı […]

Diziler

Diziler belirli bir tipteki veri setlerini saklamak için kullanılan yapılardır. Burada bahsedilen “veri seti” ile aslında birden fazla değişkenin bir arada bulunduğu gruplar kastedilmektedir. Örneğin bir sınıfta bulunan öğrenciler bir java dizisi ile temsil edilebilir. Diziler sayesinde bir değişken kümesini teker teker tanımlamak yerine (var1, var2, var3…) tek bir değişken dizisi tanımlayıp (var[]) bunun içindeki […]

Break ve Continue

Break ve continue sözcükleri döngülerde sık kullanılan anahtar sözcüklerdendir. Break sözcüğünü daha evvel başka bir yazımızda da görmüştük. Bu yazımızda döngülerdeki kullanımına da değineceğiz. Bu yazımız için her zaman yaptığımız gibi bir proje oluşturuyoruz. Projemizin ismini 06 – BreakAndContinue olacak. Hazırsanız başlayalım. Break Break anahtar sözcüğümüzü, karar verme ile ilgili yazımızda “kırmak” olarak çevirmiştik. Anlam […]

Next Page »