Tag: creational patterns

Singleton Pattern

Nesne yaratma süreçleri ile ilgilenen son kalıbımız olan singleton pattern bu yazımızın konusu olacaktır. Singleton tasarım kalıbı en sık kullanılan kalıplardandır. Özellikle spring gibi dependency injection yönetimi yapan frameworklerin popülerliği arttıkça, farkında olmadan da kullandığımız bu kalıbın temelinde, bir sınıfa ait birden fazla nesne yaratılamaması prensibi yatmaktadır. Bu cümle size “O sınıfa ait tanımlı bir […]

Prototype Pattern

Bir başka creational, yani nesne yaratma süreçleriyle ilgilenen, tasarım kalıbımız olan prototype pattern, nesne kopyalama ihtiyaçlarımıza karşılık veren bir kalıptır. Tarihin eski dönemlerinde, henüz sanayileşme gerçekleşmemişken, üretim yapmak ustaların maharetine bakardı. Özellikle benzer nitelikte bir ürünü ortaya çıkarmak ciddi zaman alan bir iş idi. İnsanlık bir süre sonra bu tarz durumlara alternatif çözümler üretme arayışına […]

Builder Pattern

Nesne yaratma ile ilgilenen tasarım kalıplarımızdan builder pattern bu yazımızın konusu olacak. Bu tasarım kalıbımız nesne yaratması kompleksleşmiş sınıflarımız için elverişli bir kalıptır. Detaylara girmeden evvel belirteyim ki Lombok gibi projelerin sağladığı çözümler artık bu tasarım kalıbının uygulanmasını kolaylaştırmıştır. Her ne kadar bu kalıbı artık bir annotasyon seviyesinde uygulamak mümkün olsa da, o annotasyonun arkasında […]

Abstract Factory Pattern

Bir başka creational tasarım kalıbı olan abstract factory pattern, factory pattern şablonuna çok yakın bir yaklaşım ile oluşturulmuştur. Factory üzerine fazladan bir soyutlama katmanı ekleyerek, abstract factory patterni uygulamak mümkündür. Bu kalıp, birden fazla factory sınıfının bir arada bulunması ve uygulamanın hangi factory ile iş yapacağını belirlemesinin giderek zorlaştığı durumları ele alır ve çözer. Factory […]

Factory Pattern

Factory pattern en yaygın tasarım kalıplarındandır. Yapı itibari ile creational, yani obje yaratma süreçleriyle ilgilenen bir kalıptır. Benzer özellikleri taşıyan, ayrı obje türlerinin yaratılması esnasında, bu farklı objelerin yaratılma sürecinin, tüketici sınıf veya uygulama tarafından bilinmesinin gereksiz olduğu mantığı üzerine kurulu şekilde konumlanır. Bu kalıbı genel bir tanım ihtiyacı olduğunda ve bu tanımın detaylarının soyutlanması […]