Tag: diziler

Diziler

Diziler belirli bir tipteki veri setlerini saklamak için kullanılan yapılardır. Burada bahsedilen “veri seti” ile aslında birden fazla değişkenin bir arada bulunduğu gruplar kastedilmektedir. Örneğin bir sınıfta bulunan öğrenciler bir java dizisi ile temsil edilebilir. Diziler sayesinde bir değişken kümesini teker teker tanımlamak yerine (var1, var2, var3…) tek bir değişken dizisi tanımlayıp (var[]) bunun içindeki […]