Tag: final değişken

Final Yapılar

Javadaki bir başka anahtar sözcük olan final, tıpkı static sözcüğü gibi, bir sınıfla, methodla, değişkenle veya bir field ile kullanabilen bir sözcüktür. Bu anahtar sözcük kullanılarak yapılan bir tanım sonradan değiştirilemez. Yani o tanım artık finalize edilmiş bir tanımdır. Buradaki “tanım” sözcüğü kapsamı geniş şekilde kullanılmıştır. Zira değişken, method ve sınıflarda tanımın finalize olması konuşma […]