Tag: static değişken

Static Yapılar

Static anahtar sözcüğü javada bir sınıfla, methodla, değişkenle veya blokla kullanılabilmektedir. Static üyeler sınıftan yaratılmış bir instance yerine, o sınıfın kendisine ait yapılardır. Diğer bir ifade ile, static üyeleri kullanmak için o sınıftan bir instance yaratmaya ihtiyaç yoktur. Bu da static üyelerin, o sınıfa ait bütün instancelarda değerinin veya işleyişinin aynı kalması anlamına gelmektedir. Static […]