Tag: veri tipleri

Veri Tipleri

Java diğer bazı dillerin (perl, php) aksine tip güvenliği (type-safe) sağlayan bir dildir. Tip güvenliği kabaca belirli bir tipteki veriyi, belirli bir tip belirteci olan değişkenlere atayabilmek anlamına gelmektedir. Daha net bir örnek vermek gerekirse; sayısal bir değeri metinsel bir değer taşıdığı belirlenmiş değişkene atayamazsınız. Bu yazıya ilerleyen bölümlerden sonra tekrar dönemenizi öneririm. Bahsi geçen […]