Değişkenler

Değişkenler belirli bir değeri sizin için saklayan yapılar olarak düşünülebilir. Veri tipleri yazımızdaki bahsettiğimiz gibi java tip güvenli bir dildir. Dolayısı ile bir değişkenin nasıl bir değer taşıdığını biliriz. Bu durumu bir posta kutusu ile benzetebiliriz. Düşünün ki size gelen posta teslimatlarını sınıflandırmak istiyorsunuz. Mektuplar için bir posta kutunuz, büyük koli teslimatları için başka bir kutunuz var. Büyük koli kutusuna mektup atılması durumunda bir alarm çalıyor ve kutu mektubu kabul etmiyor. Bu durumda hangi posta kutusundan nasıl bir teslimat çıkacağını garantilemiş oluyorsunuz. Tip güvenliği de tıpkı bunun gibidir.

Değişken tanımı yapılırken belirli bir sırayı izlemeniz gerekmektedir. Önce değişkenin tipini yazar ve ardından değişkenin ismini yazarsınız. Şimdi bir tam sayı değer (int) taşıyan bir değişken tanımı yapalım. Değişkenimizin ismi ise count olsun.

int count;

Satır sonundaki noktalı virgül komutun sona erdiğini gösterir. Bunu ilerleyen yazılarda da göreceğiz.

Şimdi de birden fazla değişkeni bir arada tanımlamayı görelim.

String isim, soyisim, cinsiyet;

Yukarıdaki satır metin içerikli 3 adet değişkenin tanımlanmasını gösteriyor. Bunlar isim, soyisim ve cinsiyet ismindeki değişkenler.

Bu iki örnekte yaptığımız işlem değişken tanımlama (Variable Declaration) olarak isimlendirilmektedir. Yazının başında söylediğimiz gibi değişkenler belirli değerleri bizim için saklarlar. Bunun için bu değişkenlere nasıl değer ataması yapacağımızı da görelim. Öncelikle count değişkeni örneğine tekrar dönüyorum. Buradaki count değerini 5 yapmak için iki yaklaşım sergileyebiliriz.

int count;
count = 5;
int count = 5;

İlk örnekte değişken tanımlanmış ve sonraki satırda eşittir işareti, yani atama operatörü ile değeri 5 yapılmış. Eşittir işareti sağında bulunan değeri solunda bulunan değere atama yapmak için kullandığımız bir operatördür.

İkinci örnekte ise tanımlama anında değer yüklemesi yapılmış. Değişkenimize (count) değer yüklemesi yaptığımız adımlara İngilizce ismiyle Variable Initialization denilmektedir.

Birden fazla değişkeni aynı anda tanımlarken de değer yüklemesi yapmak mümkündür. Yukarıdaki örneği buna göre tekrar düzenleyelim.

String isim = "Uğur", soyisim = "Uçar", cinsiyet = "Erkek";

Bu örnek için bir de ayrı ayrı tanımlamanın nasıl yapıldığına bakalım.

String isim, soyisim, cinsiyet;

isim = "Uğur";
soyisim = "Uçar";
cinsiyet = "Erkek";

Eğer değer yüklemesini tanımdan önce yapmaya kalkarsanız derleyici sizi uyaracaktır ve programınız çalışmayacaktır. Ancak yukarıdaki atamaların yerini değiştirirseniz bu bir sorun yaratmayacaktır. Yani aşağıdaki ve yukarıdaki kod arasında fark yaratan bir çıktı bulunmamaktadır.

String isim, soyisim, cinsiyet;

soyisim = "Uçar";
cinsiyet = "Erkek";
isim = "Uğur";

Değişkenlerin İsimlendirilmesi

Java programlama dili sizi değişken isimlendirmelerinde belirli kuralların içerisinde tutmak ister. Bunun için isimlendirmede kullanabileceğiniz bir çerçeve çizmiştir. Değişken isimlendirme kurallarını aşağıda bulabilirsiniz.

  • Değişken isimleri bir harf başlar. Bununlar beraber başlangıç karakteri $ veya _ olabilir.
  • Değişken isimleri harfleri, sayıları, $ ve _ işaretlerini barındırabilir.
  • Değişken isimlerinde boşluk olamaz.
  • Değişken isimleri büyük-küçük harf duyarlıdır. ad, Ad, aD ve AD farklı değişkenlerdir.
  • Java için rezerve edilmiş anahtar kelimeleri değişken ismi olarak kullanamazsınız. (int, boolean vs.)

Değişkenlerle ilgili şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Şu ana kadar temel java konu başlığının temellerini atmaya devam ettik. Sonraki yazıda görüşmek üzere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *