Operatörler – I

Operatörler, programlama dillerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmek üzere kullanılan işaretlerler veya ifadelerdir. Javada da değişkenleri ve değerleri denetlemek, kıyaslamak veya daha farklı amaçlara hizmet etmek üzere kullanılan çeşitli operatörler bulunmaktadır.

Aritmetik operatörleri konunun başlangıcı olarak alabiliriz. Java artırma, toplama, mod alma gibi işlemleri yapabilen operatörlere sahiptir. Aşağıdaki tabloda bu operatörleri bulabilirsiniz.

Bu tabloyu daha anlamlı hale getirmek için 2 adet int değişken düşünebiliriz. Değişken a ve değişken b sırasıyla 5 ve 15 değerlerini taşıyor olsun. Bu bilgiye istinaden aritmetik operatörlere göz atalım.

OperatörTanımİşlem -> Sonuç
+ (Toplama)Sağındaki ve solundaki sayıyı toplar.a+b -> 20
– (Çıkarma)Sağındaki sayıyı soldakinden çıkarıra-b -> -10
* (Çarpma)Sağındaki ve solundaki sayıyı çarpara*b -> 75
/ (Bölme)Solundaki sayıyı sağındaki sayıya bölerb/a -> 3
% (Mod alma)Verilen sayının modunu alır ve kalanı döner.b%a -> 0
++ (Artırma)Değişkenin değerini 1 artırır.a++ -> 6
— (Azaltma)Değişkenin değerini 1 azaltır.b– -> 14

Şimdi bu operatörleri bir de uygulamalı olarak görelim. Aşağıda bir java sınıfı görmektesiniz. Bu sınıfı isterseniz merhaba dünya örneğindeki gibi yeni bir proje oluşturarak, o projenin içerisinde oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz. İsterseniz merhaba dünya projenizde yeni bir sınıf oluşturup testinizi buradan yapabilirsiniz.

public class AritmetikOperator {

  public static void main(String args[]) {
   int a = 5;
   int b = 15;

   System.out.println("a + b = " + (a + b) );
   System.out.println("a - b = " + (a - b) );
   System.out.println("a * b = " + (a * b) );
   System.out.println("b / a = " + (b / a) );
   System.out.println("b % a = " + (b % a) );
   System.out.println("c % a = " + (c % a) );
   System.out.println("a++  = " + (a++) );
   System.out.println("b--  = " + (a--) );

  }
}

Çıktı:

a + b = 20 
a - b = -10
a * b = 75
b / a = 3
b % a = 0
a++ = 6
b-- = 14

Aritmetik operatörlerin yanısıra ilişkisel operatörler de javada mevcuttur. Bunlar daha çok iki değişken veya değer arasındaki kıyaslama için kullanılır. Aritmetik operatörlerdeki a ve b değişkenlerimizi elimizde tutarak ilişkisel operatörlere de göz atalım. Bir de c değişkenini ekleyelim ve bu değişkenin değeri 5 olsun.

OperatörTanımİşlem -> Sonuç
== (eşitlik)İki tarafındaki değeri karşılaştırır ve eşit ise true (doğru) döner.a==b -> false
!= (eşitsizlik)İki tarafındaki değeri karşılaştırır ve eşit ise false (yanlış) döner. Eşit değilse true döner.a!=b -> true
a!=c -> false
> (büyüktür)Solundaki sayı sağındakinden büyükse true döner.a>b -> true
a>c -> false
< (küçüktür)Solundaki sayı sağındakinden küçükse true döner.a<b -> true
a<c -> false
>= (büyük eşit)Solundaki sayı sağındakinden büyük veya eşitse true döner.a>=b -> false
a>=c ->true
<= (küçük eşit)Solundaki sayı sağındakinden küçük veya eşitse true döner.a<=b -> true
a<=c ->true

AritmetikOperator sınıfımızın yanına şimdi bir sınıf daha yaratalım ve iilişkisel operatörleri de test edelim.

public class Test {

  public static void main(String args[]) {
   int a = 5;
   int b = 15;
   int c = 5;

   System.out.println("a == b = " + (a == b) );
   System.out.println("a != b = " + (a != b) );
   System.out.println("a != c = " + (a != c) );
   System.out.println("a > b = " + (a > b) );
   System.out.println("a > c = " + (a > c) );
   System.out.println("a < b = " + (a < b) );
   System.out.println("a < c = " + (a < c) );
   System.out.println("a >= b = " + (a >= b) );
   System.out.println("a >= c = " + (a >= c) );
   System.out.println("a <= b = " + (a <= b) );
   System.out.println("a <= c = " + (a <= c) );
  }
}

Çıktı:

a == b = false 
a != b = true
a != c = false
a > b = false
a > c = false
a < b = true
a < c = true
a >= b = false
a >= c = true
a <= b = true
a <= c = true

Operatörlerin ilk kısmını bitirdik. Değneceğimiz diğer operatörlere Operatörler – II yazısından ulaşabilirsiniz.

1 comment on Operatörler – I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *