Veri Tipleri

Java diğer bazı dillerin (perl, php) aksine tip güvenliği (type-safe) sağlayan bir dildir. Tip güvenliği kabaca belirli bir tipteki veriyi, belirli bir tip belirteci olan değişkenlere atayabilmek anlamına gelmektedir. Daha net bir örnek vermek gerekirse; sayısal bir değeri metinsel bir değer taşıdığı belirlenmiş değişkene atayamazsınız. Bu yazıya ilerleyen bölümlerden sonra tekrar dönemenizi öneririm. Bahsi geçen bazı kavramlar sonraki bölümlerden sonra daha fazla anlam kazanacaktır.

Peki javada hangi tipte değişkenler vardır?

 • Primitif tipler : Primitif tipler javada anahtar sözcük (keyword) olarak ayrılmış tiplerdir. Bunlardan sıklıkla kullanılanlar aşağıdaki gibidir.
  • boolean : true (doğru) ya da false (yanlış) değerlerini taşıyabilir. Genellikle karşılaştırma amaçlı kullanılmaktadır.
  • int : Tam sayı değerleri taşır. Bunlar 123 veya -456 gibi değerlerdir.
  • float : Noktalı sayı değerleri saklar. Bunlara örnek olarak 678.90 gibi değerler örnek verilebilir.
  • Bu tipler dışında char, double, byte, short gibi tipler de javada mevcuttur. Bu tipler özellik olarak diğer dillerle benzerlik göstermektedir.
DataTypes - Data types in Java - Edureka
Primitive tiplere dair bir tablo
 • Primitif olmayan tipler : Bu tipler javada önceden tanımlanmış veya yazılımcı tarafından oluşturulmuştur. Primitif tipler ile bunları ayırt etmenin kısa bir yolu ilk harflerine bakmaktır. Primitif tipler küçük harfle başlarken, non-primitif tipler büyük harfle başlamaktadır.
  • String : Metin değerleri taşır. Bunları tırnak içinde temsil edebiliriz. “Finlandiya” veya “Beyaz zambaklar ülkesi” buna bir örnektir.
  • Diziler : Diziler belirli tiplerde değişkenleri bir arada barındırır. Yani aynı tipten bir çok değer bir değişkenin içinde tutulmaktadır.
  • Bunlar dışında Class, Interface gibi sonraki yazılarda karşınıza çıkacak tipler de bu gruba örnek oluşturmaktadır.

Ayrıca javada primitif tiplerin non-primitif karşılıkları da vardır. Bunlar da yine ilerleyen bölümlerde değineceğiz. Ancak öncesinde temel kavramları ve javada (ve hatta bazı programalama dillerinde) genel kültür seviyesindeki bilgileri öğrenmemiz gerekiyor ki bir şeyler üretebilelim. Sonraki yazıda javada kullanılan operatörlere değineceğiz.

1 comment on Veri Tipleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *