Tag: structural patterns

Decorator Pattern

Decorator tasarım kalıbı, bir sınıfın mevcut yapısına müdahale etmeden, ona runtime esnasında yeni özellikler kazandırabilmek adına kullanabileceğimiz bir yapısal tasarım kalıbıdır. Kalıbın yapısı diğer kalıpları andırsa da, odaklandığı nokta benzer yapıları kullanarak farklı yapılar oluşturmaktır. Bunu benzer boydaki ve tipteki legoları birleştirerek oda, ev, apartman, site yaptığınız bir çözüm olarak düşünebilirsiniz. Bir alışveriş sitesini düşündüğümüzde, […]

Composite Pattern

Yapısal tasarım kalıplarımız arasında bulunan composite pattern, hiyerarşik veya konsept olarak tekrarlı ilişkilerin bulunduğu durumlar için kullanabileceğimiz bir tasarım kalıbıdır. Composite tasarım kalıbını diğer yapısal kalıplardan ayıran en belirgin özelliği, bir ebeveyn nesneye birden fazla alt obje bağlanabilmesi ve bunun alt düğümlerde yine aynı şekilde devam edebilmesidir. Bu kalıp için departmanlar arası gezen bir duyuruyu […]

Bridge Pattern

Bridge pattern yapısal kompozisyonlara yönelik üretilen çözümlerden bir tanesidir. Bir sınıfın içerisinde bulunan elemanların çeşitlilik yarattığı durumlarda oluşan karmaşayı çözmektedir. Bu çeşitliliği yaratan yapıların ana sınıftan soyutlanması ile ana sınıfın implementasyon detaylarını bilmesinden kurtulmuş oluruz. Bu tasarım kalıbını daha net bir örnekle açıklamak için bir kurguya gidelim. Günümüzde bazı şirketler müşterilerine reklam veya bilgilendirme amaçlı […]

Adapter Pattern

Structural yani yapısal veya yapıların kompozisyonuna dayalı olarak ilk inceleyeceğimiz tasarım kalıbı adapter pattern olacaktır. Bu kalıp birbirinden bağımsız iki ayrı yapının kullanımını kombine etmek üzerine kurulmuştur. İsminden de anlaşılacağı üzere, entegrasyon için birbirine uymayan iki yapının birbirine “adapte” edilmesi bu kalıbın ana hedefidir. Geçtiğimiz yıllarda Apple şirketi radikal bir karar ile telefonlarından standart 3.5 […]