Tag: temel java

Miras Kavramı – I (Inheritance)

Nesneye yönelik programlamanın temellerinden olan miras kavramına bu yazımızla giriş yapacağız. Miras kavramı bir sınıfın, diğer bir sınıfın özelliklerini alabilmesine olanak veren bir mekanizmadır. Tıpkı bir çocuğun yetişmesi esnasında anne ve babasından öğrendiklerini kullanabilmesi gibi, bir java sınıfı da başka bir sınıfın methodlarını, fieldlarını kendisi için kullanabilir. Ayrıca üzerine kendine ait yeni fonksiyonaliteler ekleyebilir. Aynı […]

Diziler

Diziler belirli bir tipteki veri setlerini saklamak için kullanılan yapılardır. Burada bahsedilen “veri seti” ile aslında birden fazla değişkenin bir arada bulunduğu gruplar kastedilmektedir. Örneğin bir sınıfta bulunan öğrenciler bir java dizisi ile temsil edilebilir. Diziler sayesinde bir değişken kümesini teker teker tanımlamak yerine (var1, var2, var3…) tek bir değişken dizisi tanımlayıp (var[]) bunun içindeki […]

Break ve Continue

Break ve continue sözcükleri döngülerde sık kullanılan anahtar sözcüklerdendir. Break sözcüğünü daha evvel başka bir yazımızda da görmüştük. Bu yazımızda döngülerdeki kullanımına da değineceğiz. Bu yazımız için her zaman yaptığımız gibi bir proje oluşturuyoruz. Projemizin ismini 06 – BreakAndContinue olacak. Hazırsanız başlayalım. Break Break anahtar sözcüğümüzü, karar verme ile ilgili yazımızda “kırmak” olarak çevirmiştik. Anlam […]

Döngüler – II

Döngüler konusuna bir önceki yazımızdan devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi döngüler belirli bir mantığı tekrar tekrar yürütmek için kullanılan yapılardır. Önceki yazımızda for döngüsü ile çeşitli örnekler yapmıştık. Bu yazıda ise, daha farklı bir anahtar sözcükle hatırlayacağınız, bir döngüden bahsedeceğiz. While döngüsü While sözcüğünün anlamını iken olarak belirtirsek yanlış sayılmayız. Bu döngü tipinde kontrol noktası belirli […]

Döngüler – I

Programlama dillerinde en sık kullanılan yapılardan birisi de döngülerdir. Döngüler belirli bir mantığı, belirli bir şart altında, belirli bir sayıda tekrar etmek için kullanılmaktadır. Durum olarak örnek vermek gerekirse aşağıdaki maddeleri düşünebiliriz 1’den 100’e kadar olan sayıları ekrana yazdırmak Bir e-posta listesindeki herkese gönderim yapmak Bir hesapta oluşmakta olan tüm artı ve eksi hareketleri toplayıp […]

Karar Verme – II

Bir önceki yazımızla birlikte javada karar verme konusuna giriş yapmıştık. Öncelikle if ifadesinin tek başına kullanılmasına değinmiştik. Örneğimizde kartta para varsa kulaklık satın alma işlemini gerçekleştirmiştik. Bu örneğin ardından kartta para varsa kulaklığı al ve kartta para yoksa ekrana “Bakiye yetersiz” yazdıran bir if-else örneği yapmıştık. Ancak bazen öyle durumlar olur ki, karar verme anında […]

Karar Verme – I

Karar verme, belirli bir olgunun gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi durumunda, elimizdeki seçeneklerden hangisinin kullanılabilir olduğunun tayin edilmesidir. Karar verme eylemi, akış şemalarımızda sıklık ile karşımıza çıkmaktadır. Programlamanın temellerinden olan bu durumu, javada da karşılayabilmekteyiz. Bu yazımızda kullanmak üzere, içerisinde TestClass’ı bulunan bir proje oluşturuyoruz ve ismini 04 – DecisionMaking olarak belirliyoruz. Bu konuyu işlerken yine gerçek […]

Erişim Düzenleyiciler

Getter ve setter konumuzdan sonra, javadaki başka bir önemli kavrama da değinmek istiyorum. Kod bloklarımızda sıklıkla gördüğümüz public anahtar sözcüğünün ne işe yaradığını, bu sözcüğün alternatiflerini ve bütün bu alternatiflerin ne anlama geldiğini bu yazıda ele alacağız. Öncelikle encapsulation kavramına değinmek gerekiyor. Zira bir önceki konumuzda bazı eksiklerimiz olduğunu söylemiştik. Encapsulation, yani sarmalama, nesneye yönelik […]

Getter ve Setter

Son yazımızda KaraAraclari sınıfımızda bulunan bazı methodların kullanımını ve bunların birbiri ile ilişki içerisinde nasıl hareket edebileceğini görmüştük. Sınıf yapılarına dair yazılarımızın genelinde ayrıca constructor kullanımına da odaklanmıştık. Bu yazımızda yine sınıf yapılarının bir parçası olarak kabul edilen, getter ve setter ismi verilen methodlardan bahsedeceğiz. İsimlerinden yola çıkarak bu methodların bazı değerleri getirdiğini (getter) ve […]

Sınıf Yapıları – III

Bundan önceki iki yazımızda sınıf yapılarına değinmiştik. Bir sınıfa dair tanımlamanın ne olduğu, sınıfların hangi parçalardan oluştuğunu, bir sınıftan nesne yaratmayı, this anahtar sözcüğünü ve nesne yaratırken izleyebileceğimiz alternatif yöntemleri işlemiştik. Methodlar Sınıflarla ilgili şimdi de sınıf içerisindeki methodların kullanımına değineceğiz. Öncelikle KaraAraclari sınıfımızın son halini buraya tekrar ekleyelim. Tekrar belirtmek gerekirse sınıfımız field, constructor […]

Next Page » « Previous Page